H2O-CH tehnoloģija aizsargāta visā pasaulē

“ArtuPower” produkts, kas tiek izstrādāts ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, ir aizsargāts ar patentu un tā pamatā ir ” Gas ultrasonic transducer system and method for operating a diesel common-rail engine ” (turpmāk tekstā – H2O-CH) tehnoloģija. H2O-CH tehnoloģijas priekšrocība ir ūdens tvaiku pievienošana degvielas maisījumam, kas ne tikai nodrošina labāku degvielas maisījuma sadegšanas procesu dzinējā, bet arī nodrošina sadegšanas blakusproduktu aizvadīšanu kopā ar izplūdes gāzēm. Turklāt ūdens tvaiku pievienošana degvielas maisījumam novērš motora detonāciju pie mainīgām slodzēm. Nepieciešamā maisījuma attiecība un iesmidzināšanas mehānisms ir viens no unikālajiem risinājumiem, ko aizsargā uzņēmuma intelektuālais īpašums.

ABLabs aktīvi īsteno savu intelektuālā īpašuma stratēģiju, un H2O-CH tehnoloģija ir aizsargāta daudzās pasaules valstīs. Tehnoloģija ir aizsargāta visā Eiropas Savienībā, ASV, kā arī daudzās Āzijas un Āfrikas valstīs. Lai iegūtu visaptverošu sarakstu, varat sazināties ar mums, rakstot uz info@artusystem.com.

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.