Emisijas

Viens no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem šai un nākamajām paaudzēm ir  klimata pārmaiņas un to radīto seku risināšana. Pierādījumi par klimata sasilšanu ir nepārprotami, un ir ļoti ticams, ka kopš 20. gadsimta vidus novērotās sasilšanas galvenais iemesls ir cilvēka darbība. Novērojumi liecina, ka kopš pirmsindustriālās ēras vidējā temperatūra pasaulē ir paaugstinājusies par gandrīz 1˚C. Palielinoties siltumnīcefekta gāzu (SEG) koncentrācijai, atmosfēra un okeāns ir sasiluši, sniega un ledus daudzums ir samazinājies, un jūras līmenis ir paaugstinājies. Prognozes par turpmākajām globālajām un reģionālajām klimata pārmaiņām liecina, ka SEG emisijas izraisīs turpmāku sasilšanu un klimata sistēmu izmaiņas.

Despite gains in fuel efficiency, emissions from the transport sector represent about a quarter of total Neraugoties uz degvielas patēriņa efektivitātes paaugstināšanos, transporta nozares emisijas veido aptuveni ceturto daļu no kopējām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ES un joprojām ir lielākas nekā 1990. gadā, jo ir palielinājies mobilitātes pieprasījums.

CO2 emisijas ir atkarīgas no katra izmantotā kurināmā daudzuma un veida un tiek aprēķinātas, pamatojoties uz to. Tāpēc ir ļoti svarīgi atteikties no tradicionālajām fosilajām degvielām un izmantot alternatīvas un zemas emisijas degvielas, piemēram, sašķidrinātu naftas gāzi (LPG) un saspiestu dabasgāzi (CNG).