Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanā

SIA “ABLabs” ir noslēdzis 2021. gada 23. martā līgumu Nr. SKV-L-2021/56 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ar pieejamajiem atbalsta instrumentiem, SIA “ABLabs” plāno realizēt dažādas aktivitātes, lai paātrinātu ieiešanu starptautiskos tirgos.