Artusystem tehnoloģijas attīstība ar programmas “Izaugsme un nodarbinātība” atbalstu (inovāciju “vaučers”)

2020. gada 30. septembrī SIA “ABLabs” noslēdza līgumu (Nr. VP-L-2020/64) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidei” 1.2.1.2. aktivitātes “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” (inovāciju “vaučeri”) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt, ieviest un testēt Artusystem tehnoloģijas prototipu dzinējiem līdz 3 litriem saskaņā ar nozares standartiem, nodrošinot drošu, augstas veiktspējas un funkciju paplašinošu darbības algoritmu un aprīkojuma arhitektūru.