Artusystem biznesa attīstība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2020, ietvaros

2019. gada 6. jūnijā SIA “ABLabs” noslēdza līgumu (Nr. IZ-L-2019/33) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajām vizītēm pie potenciāliem investoriem vai biznesa partneriem ārvalstīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.1.2/16/I/001) ietvaros.