ArtuPower piemērtos arī īpaši aukstiem klimatiskajiem apstākļiem

Iestājoties aukstajam gada laikam, izstrādē papildu fokuss tiek likts uz projekta vienu no sistēmas darbību īpaši aukstos klimatiskajos apstākļos ar gaisa temperatūras līdz – 40 C. Tā kā sistēmas darbībā tiek izmantots ūdens un tiek veidots alkānu gāzes un ūdens tvaiku maisījums, tad svarīgi ir nodrošināt, ka arī īpaši aukstos apstākļos maisījums tiek veidots pareizi, lai nodrošinātu maisījuma optimālu padevi dzinēja gaisa kolektorā un vēlāk arī sadegšanu dzinēja sadegšanas kamerā.

Lai vienmēr nodrošinātu optimālu ArtuPower darbību, paredzēts arī izstrādāt Bluetooth komunikācijas iespējas ar autovadītāja viedierīci un paredzēt iekārtas telemetrisko datu uzkrāšanu un nosūtīšanu. Tas ļaus nodrošināt arī attālinātu piekļuvi iekārtas darbības monitoringam, diagnostikai un darbības algoritma atjaunošanai. Šī funkcionalitāte transportlīdzekļa vadītājām ļaus papildus sekot līdzi transportlīdzekļa datiem un darbības radītājiem. Īpaši aukstos klimatiskajos apstākļos tas var dot papildu ieskatu par dažādiem raksturlielumiem un degvielas patēriņu.

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.