ArtuPower izstrādes pārskats

ABLabs uzsāk darbu pie projekta ” Jauna parauga CNG-dīzeļdegvielas-ūdens aprīkojuma “NordicCNG” izstrāde”. Projekts ilgs 18 mēnešus, un ir plānots izstrādāt produktu “ArtuPower”, kura pamatā ir uzņēmuma tehnoloģija “Gas ultrasonic tranducer system and method for operating a diesel common-rail engine” (turpmāk tekstā H2O-CH) tehnoloģija.

Projekta struktūru veido četras galvenās darba paketes:

  1. Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē un alfa prototipa izstrāde.
  2. Tehnoloģijas validācija un tehnoloģijas demonstrācija mākslīgi radītā vidē. Sasniegt TRL6 tehnoloģijas attīstības līmeni.
  3. Sistēmas prototipa beta versijas izstrāde, testēšana un demonstrācija reālā darbības vidē
  4. Pilnīga visu sistēmas (ieskaitot hardware un software) elementu integrācija. Sistēmas beta versijas noslēdzošie testi plānotajos darbības apstākļos, testēšana sertificēšanas vajadzībām un sertificēšana (Verification and Validation).

Lai gan lielākā daļa izstrādes tiek īstenota uzņēmuma iekšienē, darbs ietvers arī sadarbību ar trešajām pusēm, lai paātrinātu produkta izstrādi. Tas ietvers gan sadarbību ar pētniecības iestādēm, gan IT ekspertiem, kas specializējas datu pārvaldības un sakaru sistēmās.

“Svarīgs pagrieziena punkts izstrādes procesā būs “ArtuPower” reāla testēšana uz lielas jaudas transportlīdzekļa, piemēram, kravas automašīnas vai traktora,” uzsver uzņēmuma valdes loceklis Armands Jurjevs.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.