ArtuPower darbības princips

Reaģējot uz daudziem pieprasījumiem par ArtuPower un citiem ABLabs izstrādātiem produktiem, esam sagatavojuši informāciju par mūsu H2O-CH tehnoloģiju. Mūsu produkti ir īpaši vērsti uz problēmu, kas saistīta ar esošo common-rail dīzeļdzinēju modernizēšanu, izmantošanai dual-fuel režīmā, kur viena degviela ir dīzeļdegvielai un otra – alkānu gāzes (piemēram, sašķidrināta naftas gāze (LPG), dabasgāze (CNG, LNG) un to bioekvivalenti (BioLPG, BioCNG) vai to maisījumiem (piemēram, LPG, CNG, LNG, bio-LPG, bio-CNG, bio-LNG).

Galvenais mūsu izgudrojumā ir metode un tehnoloģija kā modernizēt common rail dīzeļdzinējus, lai degvielas maisījumu (dīzeļdegviela un alkānu gāze) varētu vienlaikus sadedzināt dzinēja sadegšanas kamerā. Mūsu produkti nodrošina tehnisku risinājumu, lai sinhronizētu sadegšanas procesu dzinēja sadegšanas kamerā un novērstu nekontrolētus dzinēja triecienus.

Dīzeļdzinējos degvielu dzinēja cilindrā iesmidzina kompresijas cikla beigās. Fāzē, kas pazīstama kā aizdedzes aizkavēšana (ignition delay), degvielas izsmidzinājums sadalās sīkos pilienos, iztvaiko un sajaucas ar gaisu. Virzulim turpinot virzīties, maisījuma temperatūra sasniedz degvielas aizdegšanās temperatūru, izraisot degvielas un gaisa maisījuma aizdegšanos. Degšanu izraisa dīzeļdegvielas iztvaikošanas kontakts ar karsto gaisu. Gaisa temperatūra maksimālās kompresijas fāzē atkarībā no kompresijas pakāpes var sasniegt 700 līdz 900 °C. Izaicinājums ir tajā, ka dīzeļdegvielai un alkānu gāzēm ir atšķirīgas aizdegšanās temperatūras.

Izmantojot mūsu tehnoloģiju un produktus, mēs varam ieplūdes kolektorā ievadīt alkānu gāzi (piemēram, SNG, kuras vidējā pašaizdegšanās temperatūra ir aptuveni 470 C°, vai SDG, kuras vidējā pašaizdegšanās temperatūra ir aptuveni 540 C°).

H2O-CH tehnoloģija ir balstīta uz koncepciju, lai padarītu alkānu gāzu maisījumu piemērotu kompresijas temperatūru izturēšanai un tādējādi aizdegtos tikai atbilstošā dīzeļdegvielas iztvaikošanas brīdī, tādējādi izvairoties no triecieniem dzinējā nepareizas pašaizdegšanās dēļ. Jaunums ir metode, sistēma un tehnoloģija, kā izgatavot degvielas maisījumu, iesmidzināt to dzinējā, lai sadegšanas process būtu saskaņots un dīzeļdegviela un alkānu gāzes degtu vienlaicīgi, nenodarot iespējamu kaitējumu dzinējam.

Turklāt, sajaucot alkānu gāzi un ūdens tvaiku un ievadot to dzinēja gaisa ieplūdes kolektorā, mūsu metode un tehnoloģija nodrošina efektīvāku degvielas maisījuma sadegšanas procesu dzinējā. Šajā brīdī dīzeļdegvielas iztvaikošana, izmantojot dzinējā uzstādīto inžektoru, izraisa sadegšanu, sasniedzot momentāno temperatūru virs 2500 °C, izraisot ūdens tvaiku sadalīšanos, ko sauc par termolīzi, kas ļauj panākt pilnīgu sadegšanu (kas parasti nav iespējama) un palielina dīzeļdzinēja kopējo efektivitāti.

Tas nodrošina optimālu dzinēja darbību dažādos slodzes apstākļos un ļauj pilnībā izmantot common rail tehnoloģijas priekšrocības dīzeļdzinējos, tādējādi samazinot SEG un kaitīgo izmešu, piemēram, NOx, CO, HC, PM, daudzumu. Tas ļauj samazināt dīzeļdegvielas patēriņu vismaz par 50-70 % un SEG emisijas, kā arī citas kaitīgās emisijas, piemēram, NOx, CO, HC, PM, pat par 80 %. Mūsu tehnoloģijas izmantošana neprasa dzinēju pārbūvi. Sistēmas uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša, un tai ir nepieciešams pieslēgums transportlīdzekļa CAN pieslēgvietai, akumulatoram, ūdens tvertnei un dzinēja gaisa ieplūdes kolektoram.

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.