ARTUGAS TEHNOLOĢIJAS ATTĪSTĪBA AR PROGRAMMAS “IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA” ATBALSTU (INOVĀCIJU “VAUČERS”)

2021. gada 4. novembrī SIA “ABLabs” noslēdza līgumu (Nr. VP-L-2021/100) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidei” 1.2.1.2. aktivitātes “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” (inovāciju “vaučeri”) ietvaros. Projekta numurs VP-PI-2021/116. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Projekta ietvaros paredzēta eksperimentālā izstrāde, rūpnieciskais pētījums, tehniski ekonomiskās priekšizpēte un rūpnieciskā dizaina izstrāde Artugas (Atbilstoši industrijas standartiem, nodrošinot atteikumnoturīgu, augstas veiktspējas un funkciju paplašināšanas iespējām balstītu iekārtas arhitektūru un darbības algoritmu, prototipa līmenī izstrādāt un notestēt Artugas produktu, kas paredzēts dīzeļdzinējiem ar augstu CO2 izmešu apjomu un motortilpumu no 10L – 16L.