ABLabs informatīvais raksts “Latvijas Bizness”

ABLabs plaši atspoguļots “Latvijas Avīzes” pielikumā “Latvijas Bizness”, kā informācija pieejama la.lv tiešsaistes mediju portālā. Informācija par uzņēmumu sagatavota rubrikā “Robežpārkāpējs”, kas apskata tehnoloģijas un inovācijas.

Rakstā plaši atspoguļota uzņēmuma produkts un tehnoloģija kā arī dažādās sadarbības, piemēram ar Liepājas Universitāti un LIAA. Raksta ietvaros uzsvērts arī atbalsts, ko uzņēmums saņem projekta “Jauna parauga CNG-dīzeļdegvielas-ūdens aprīkojuma “NordicCNG” izstrāde” ievaros, ko atbalsta Norvēģijas finanšu instruments “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu attīstība”. Projektā 70% no kopējām izmaksām, kas ir 132 tūkst. eiro, ir Norvēģijas granta līdz­finansējums.

Tiešsaistes raksts pieejams šeit: https://www.la.lv/vares-braukt-daudz-letak

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.