ABLabs demonstrē tehnoloģiju “Baltic VCA Summit 2022”

Augustā Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija (LVCA) Rīgā rīkoja “Baltic VCA Summit 2022”.

Pasākuma laikā notika daudzi augsta līmeņa pasākumi, tostarp diskusijas par sadarbības iespējām, jaunākajām tendencēm privātā kapitāla un riska kapitāla tirgos. Dalībnieki dalījās pieredzē par investīcijām un kapitāla piesaisti, kā arī apsprieda izaicinājumus un iespējas, ko rada pašreizējie nemierīgie ģeopolitiskie un finanšu apstākļi. Samita otrajā dienā ABLabs iepazīstināja samita dalībniekus ar savu H2O-CH tehnoloģiju.

ABLabs bija iespēja demonstrēt savu H2O-CH tehnoloģiju daudziem augsta līmeņa pārstāvjiem no privātā un riska kapitāla ekosistēmas. “Tas ir svarīgs intelektuālā īpašuma mārketinga aspekts, kas uzņēmumam ir jāizmanto un jāattīsta,” uzsver ABLabs valdes loceklis Armands Jurjevs.

“ArtuPower” produkts, kas tiek izstrādāts ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, ir arī aizsargāts “Gas ultrasonic transducer system and method for operating a diesel common-rail engine” (turpmāk – H2O-CH) tehnoloģijas ietvaros. Produkts “ArtuPower” ir paredzēts lielas noslodzes dzinējiem ar lielu darba tilpumu un pašlaik ir izstrādes stadijā.

Projektu atbalsta Norvēģija ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.

Projekta ietvaros produkts “ArtuPower” tiks izstrādāts līdz TRL8 tehnoloģiju gatavības līmenim, un paredzamais projekta ilgums ir 18 mēneši. Kopējais projekta budžets ir 132 400 EUR, no kuriem 92 680 EUR paredzēts saņemt ar “Norvēģijas finanšu mehānisma mazo grantu shēmas” atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai.