ABLabs ar projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” palīdzību piesaista augsti kvalificētu darba spēku

SIA “ABLabs” (reģ. nr. 40203197135) realizē projektu Nr. JU-L-2022/13 saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma programmā augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaiste, lai veiktu iekārtu darba monitoringu reālā testa vidē un plānotajos darbības apstākļos, sagatavot iekārtas sertificēšanas vajadzībām un atbalstītu sertificēšanas procesu (Verification and Validation), atbilstoši ISO standartiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) noteikumiem.